Zoeken in bedrijvenadressengids.nl
Snel en gemakkelijk bedrijven vinden in uw regio.
Uitgebreide bedrijfsinformatie.

Informatie

Financiering

Aan financiering van uw eigen bedrijf zult u niet ontkomen. Helaas is niet iedereen in de positie dat de financiering geheel uit eigen vermogen kan. Er zal dan elders geld vandaan moeten komen. Dan is een lening afsluiten een oplossing. Hieronder ziet u verschillende mogelijkheden om uw onderneming te financieren, door middel van een lening of op andere wijze.

Rekening-courantkrediet
Met een rekening-courantkrediet kunt u geld opnemen tot een bepaald afgesproken bedrag, de kredietlimiet.

Risicokapitaal
Risicokapitaal, venture-capital of durfkapitaal is kapitaal dat derden in de onderneming steken. Omdat zekerheden ontbreken, neemt de geldverstrekker meer risico dan gewoonlijk. Starters die veel geld moeten lenen, kunnen overwegen om een beroep te doen op zogeheten informal investors (vermogende particulieren) of op Particuliere Participatie Maatschappijen. Bij de Kamer van Koophandel kunt u de Venture Capital Gids inzien waarin een overzicht staat van participatiemaatschappijen en investeerders.

Durfkapitaal
Durfkapitaal is een fiscale stimuleringsregeling voor geldverstrekkers aan ondernemers. Particulieren die geld lenen aan ondernemers kunnen fiscale voordelen genieten. Ook is het mogelijk dat een financier met een speciaal fonds als intermediair optreedt. Het fonds betrekt het geld van particuliere geldverstrekkers. Die hebben recht op fiscale vrijstellingen. Deze regeling stond vroeger bekend als de Tante Agaath-regeling.

Leasing
Lease kent twee hoofdvormen: financial lease en operational lease. Bij zowel operational lease als financial lease koopt de leasemaatschappij voor u het gewenste bedrijfsmiddel van de leverancier(s). Binnen deze twee vormen zijn vele varianten mogelijk.

Financial lease
Bij financial lease heeft de leasemaatschappij alleen het juridische eigendom. Het economisch eigendom ligt bij de ondernemer. Het bedrijfsmiddel komt dan ook op de balans van de ondernemer te staan.

Operational lease
Bij operationeal lease heeft de leasemaatschappij zowel het economische als het juridische eigendom. De leasemaatschappij stelt het bedrijfsmiddel beschikbaar aan de ondernemer. Een voorbeeld van operational lease is het leasen van een auto.

Leningen en banken
Natuurlijk kunt u ook leningen aangaan bij de diverse banken. Om een bank over te halen om aan u een lening te verstrekken moet u goed beslagen ten ijs komen. U dient de bank ervan te overtuigen dat zij haar lening aan u kan terug verdienen. U zult dan ook met een gedegen ondernemingsplan moeten komen. Hierin vertelt u precies wat uw plannen zijn, hoe de markt er uitziet en wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf in die markt. Verder zal uw financiƫle situatie worden getoetst bij het BKR in Tiel.

Gaat de bank uiteindelijk akkoord om aan u een lening te verstrekken dan zijn er vele verschillende kredietvormen. Deze kredietvormen verschillen per bank. U doet er dan ook verstandig aan om alle opties die de banken u bieden grondig na te gaan. Welke regelingen passen het beste bij uw situatie? Het uitzoeken van de beste lening zal een hoop tijd kosten, maar uiteindelijk voor u zeker de moeite waard zijn.

De bank wil soms de overwaarde van uw huis als onderpand bij het verstrekken van een krediet. Het nadeel hiervan is dat als uw bedrijf in de problemen komt, ook uw woning gevaar loopt. Het is ook mogelijk om op basis van de overwaarde van uw huis een financiering te regelen en het geld als eigen vermogen in uw onderneming in te brengen. Dan zult u echter eerst moeten verhuizen om de rente aftrekbaar te maken. Ook kunt u eventueel een tweede hypotheek op naam van uw bedrijf zetten om zodoende te kunnen profiteren van de renteaftrek in uw onderneming.